Modernizace výtahů

Další činností je provádění rekonstrukcí a modernizací stávajících výtahů. Tyto je možno rozdělit do několika etap dle finančních možností provozovatele a stavu výtahu. Zajišťujeme i potřebné stavební a natěračské práce v souvislosti s výše uvedenými činnostmi.

Důvody modernizace

V současné době lze zhruba polovinu z provozovaných výtahů považovat za rizikové (viz. informace Unie výtahového průmyslu ČR). Tyto výtahy neodpovídají bezpečnostním požadavkům (nařízení vlády č. 27/2003 Sb. + ČSN EN 81-1/2) a vykazují nejčastěji rizika střední a vysoké úrovně (úrovně rizika stanovuje ČSN EN 81-80).

Provozní rizika lze rozdělit do 4 kategorií:

 • Velmi vysoké riziko – závada, která musí být ihned odstraněna a výtah musí být do té doby zastaven
 • Vysoké riziko – odstranění závady nejpozději do 5 let
 • Střední riziko – odstranění závady nejpozději do 10 let
 • Nízké riziko – odstranění závady příležitostně - např. při výměně daného dílu

Na většině nevyhovujících výtahů jsou shledána rizika vysoké a střední úrovně:

 • chybí kabinové dveře – hrozí zachycení osoby, břemene, oděvu
 • nezajištěné dveřní uzávěrky
 • materiál kabiny je hořlavý – hrozí riziko požáru
 • nejsou nainstalovány obousměrné zachycovače na kabině
 • nevyhovující brzda pohonu – musí být použita dvojčinná brzda
 • chybějící obousměrná hlasová komunikace pro případ uvíznutí osob v kabině
 • chybějící nouzové osvětlení kabiny výtahu
 • vedení protiváhy po drátech – hrozí kolize protiváhy s kabinou
 • atd.

Všechna výše uvedená rizika (a další) lze odstranit modernizací výtahu. Kromě toho zákazník získá:

 • ve většině případů prostornější kabinu a zvýšení nosnosti výtahu
 • zvýšení jízdního komfortu a přesnější zastavování ve stanicích
 • „omlazení“ designu výtahu

Dále je možné volit, zda výtah bude neprůchozí/průchozí. V případě průchozího výtahu bude zbudováno „mezipatro“ proti vchodovým dveřím – tzn. již nebude nutné do výtahu nastupovat o půl patra výše nebo níže.

Jsme schopni dodat taktéž opláštění šachty plechovými kazetami. (požadavek na neperforovaný materiál)

Menu

14. 7. Karolína

Zítra: Jindřich


Návštěvnost stránek

063245